Smaragdfa ® _vs12


A társadalom egyre szélesebb rétege keresi azt a „zöld csodát” hazai és nemzetközi környezetben is, amely emberi léptékkel gyorsan megvalósuló, összetett (több ágon jelentkező, biztonságosabb) bevétel növelési lehetőséget biztosít, amely megfelelő garanciák mellett közvetlen, akár családi közreműködéssel orvosolhatja a nehéz gazdasági helyzetet, sőt kertünkben felépíti a fenntartható jövő egy apró sejtjét, amelyből saját gyarapodásunk mellett később akár a globális klímaváltozás elleni küzdelem is profitálhat!
Ennek a folyamatnak egyik eszköze a XXI. században a tudományos fejlesztéssel létrehozott Smaragdfa® - amely eddig megismert 27-féle hasznossága, gyors növekedése révén a zöld jövő egy igazi bio-motorja!
A különböző felhasználási területek mellett külön ki kell emelnünk, hogy a Smaragdfa® szinte minden típusú talajon megél, még homokos, szerves anyagban szegény, nehézfémekkel fertőzött, hamuval kevert talajon is. 
Egy hektár ültetvény évente közel 40 tonna port, szennyeződést köt meg, erős gyökérzete megakadályozza a talajeróziót, továbbá enyhíti a hőmérsékleti ingadozásokat, és javítja a levegő áramlását és páratartalmát. Könnyű telepíthetősége, ill. gyors növekedése miatt jól használható mezőgazdasági védősávok, valamint árnyékoló szigetek kialakítására is.

A (szél)védettség, a magasabb páratartalom és a levelekből képződő biotrágya talajjavító hatása együttesen jobb élőhelyet biztosítva magasabb hozamot, jobb termékminőséget garantál az együttélésre egyébként képes fajoknak .

Smaragdfa® az árnyékolást, szélvédelmet, mikroklímát szolgálja a telepítése első két évében, majd a virágzásával, mézelésével a köztes növények megtermékenyítését segíti, emelve ezen növények termésátlagát. A harmadik évében virágzó – és mézelő - Smaragdfa®-t a köztes növényzettel összehangolva „mézlegelő” alakítható ki!

A növény gyorsan növő, 5 éves korában akár 8 méter mélyre is lenyúló karógyökere képes az eróziót lassítani, a hegyoldalakat, rézsűket „megszigonyozni’ míg maga a karógyökér szűrőként is funkcionál, azaz benne koncentrálódnak azok a toxikus anyagok, amelyek más növényeket már elpusztíthatnak.
Hasznosítja a talajban nagyobb mélységben fellelhető, esetleg más növények által nem elérhető tápanyag maradványokat, így hagyva meg a szimbiotikusan termesztett növény részére a talaj felső rétegének forrásait.


Levele szív alakú, sötétzöld, átmérője akár a 70 cm-t is elérheti. Egy nyolcéves fa mintegy 60 kg levéltömeget termel évente. Magas protein (16%) és nitrogén-tartalma (15%) ideálissá teszi a növényt zöldtrágya és takarmány előállítási célokra. Jól komposztálható rostanyagon alapulva csökkenti, vagy kiváltja a műtrágya igényt, így javítja, optimális esetben helyreállítja a talajok természetes állapotát. Párologtatásával temperál, csökkenti az esetleges aszálykárokat.


Összességében megállapítható – az eddigi tapasztalatok szerint igazolt is, – hogy a növény gyors növekedése ellenére sem zsarolja ki a talajt, sőt az általa biztosított jótékony hatások a degradált területek rehabilitációjában, gazdaságos hasznosításában, sőt feljavításában jelentős pozitív hatással bírnak.

Ha a levelet takarmányozásra használjuk fel – ami hektáronként akár 30 tonna zöldtömeget is jelenthet egy 3 éves ültetvényen –, akkor a trágyázás korábban is indítható az állattartó telepen keletkező szerves trágyával!
Ez jelentős környezetterhelési javulást indukálhatna, a képződő biomassza tömeg energetikai, bútoripari hasznosításáról nem is beszélve.


A fa 8 éves korára gyakorlatilag már tarra vágató, és ekkorra kb. 0,6-1 m3 faanyagot ad egy törzs. A fa anyaga kiváló minőségű, könnyű, csomómentes, világos színű, vízálló, ami ideálissá teszi bútoripari és épületasztalos-ipari felhasználásra, de még az olyan különleges célokra is, mint a hordókészítés vagy a hajóépítés.


Energetikai szempontból fontos megemlíteni, hogy 1 kg száraz faanyag kb. 4500 kcal (18,8 MJ) fűtőértéket képvisel, ami a minőségi szénfajtákkal összevetve is igen magas.
Kiváló tüzelőanyaggá teszi a hamu 1100-1370 ºC–os olvadási hőmérséklete, továbbá az égetése során kibocsátott csekély káros anyag mennyiség.

A nagy energiatartalom miatt tehát a Smaragdfa® ideális szilárd tüzelőanyag (pellet) ill. ideális alapanyag a bio-etanol ipar számára is, ahol szacharifikációval készíthető belőle bio-etanol.

A Smaragdfa® egy olyan progresszív megoldást nyújthat a világnak - elsők között Magyarországnak -, amelyben a kényszerűen növekvő üvegházhatású gázkibocsátásnál nagyobb mértékben tudjuk növelni ezen gázok fotoszintézis útján történő elnyeletését és ezen keresztül az emberiség rendelkezésére álló sok célú, de környezetbarát biomassza tömeget és egyben hatalmas lehetőséget adunk egy új – a Zöld Iparra támaszkodó – magyar mezőgazdaság kialakulásának.

Ezen egyedülálló tulajdonságokra támaszkodva kezdeményezte a Sunwo Zrt. - mint ezen fajhibrid kizárólagos magyarországi képviselője - a Smaragdfa® tömeges telepítését a Homokhátság zöldítésére, ill. a magánemberek klímavédelembe való bevonása érdekében elindította a világviszonylatban új PCMM (Private Climate Mitigation Movement, azaz Privát Klímaszabályozási Mozgalmat, ami tulajdonképpen minden egyes elültetett facsemetével a fa tulajdonosát mintegy a fenntartható zöld jövő letéteményesévé teszi.